ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.astridsweden.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Astrid Sweden AB, org. nr 559210-7170, Tre Liljor 1, 113 44 Stockholm (hädanefter ”ASTRID Sweden” eller ”vi”).

För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. ASTRID Sweden accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

Bekräftelse

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse till din emailadress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt emailadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

Om du inte får en orderbekräftelse per email, vänligen kontakta vår kundtjänst innan du gör en ny beställning. Skicka ett email till vår kundtjänst på support@astridsweden.com.

Betalning

Konsumenter i Sverige kan välja att betala med banköverföring, kortbetalning (Visa, Mastercard, Amex), eller via faktura.

Betalning med kort

Betala säkert med Visa eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Klarna med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. ASTRID Sweden tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av ASTRID Sweden.

Betalning mot faktura

När du väljer att betala via faktura kan du bestämma om du vill betala på dagen för beställningen eller senare (upp till 14 dagar från datumet för beställning). Det är viktigt att du är skriven på den adress som du önskar leverans till. Du har också möjlighet att dela upp din betalning. Allt detta görs i samarbete med Klarna.

Frågor gällande din faktura, kontakta Klarna.

PRISER

Alla priser som visas på ASTRID Swedens webbplats, www.astridsweden.com, är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rabattkoder kan endast användas en åt gången om inget annat anges, d.v.s. rabattkoder kan inte kombineras med andra rabattkoder eller erbjudanden.

Beställningar

Kunden har rätt att returnera en vara inom 14 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta ASTRID Swedens kundtjänst. Specificera ditt ärende och tillhandahåll ditt ordernummer i ett email och skicka till support@astridsweden.com. Ångerrätten kan också utövas genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och sedan skicka det till oss via brev per post eller per e-post.

Du som kund står för returkostnaden vid utnyttjandet av ångerrätten. Kontrollera att du använder en posttjänst som försäkrar dig för värdet av varan som du återsänder och få kvitto/bevis för retursändningen. Vi tar inte ansvar för eventuella förlorade paket.

Om en produkt skadas under transport till kunden ska ASTRID Sweden kontaktas inom två månader för information om kompensation.

ASTRID Sweden förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda ASTRID Sweden att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas.

Produkter köpta hos återförsäljare kan du inte returnera eller byta hos oss. Vänligen kontakta ditt inköpsställe för vidare instruktioner. Endast varor du köpt på www.astridsweden.com kommer att godkännas i systemet.

Garanti

ASTRID Swedens garanti gäller i ett år. Garantin täcker tillverkningsfel av mobilskalen/mobilfodralen (passform, sömmar, bindemedel). Andra delar än de som tidigare angivits omfattas inte av denna garanti. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti kontaktar du support@astridsweden.com. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet samt bilder på er produkt. Skriv “reklamation av köp” som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande eller brev. Returförsändelsen betalas av ASTRID Sweden. Om ASTRID Sweden inte hittar någon av de defekter som finns beskrivna ovan kommer produkten att skickas tillbaka till kunden. ASTRID Sweden kommer i samband med detta ta ut en avgift på 100 SEK i hanteringskostnad.

Observera att reparationer/byten kommer att debiteras i följande fall, även om de sker under garantiperioden.

  • Defekter och skador på grund av vatten, brand eller stöld
  • Skador och fel som orsakats av användning som produkten inte är avsedd för, slarv (slag, bucklor, krosskador, fall etc.), olyckor eller oberättigad reparation eller modifiering
  • Estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och ålder (repor, slitage av läder och flagnad färg etc.)
  • Underlåtenhet att följa skötselråd kan ogiltigförklara garantin

Denna garanti berättigar kunden till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges häri och inom den angivna tidsperioden, och får inte begränsa kundens lagliga rättigheter. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data, och om någon information är felaktig, kan du få den ändrad eller borttagen. ASTRID Sweden kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

produktinformation

ASTRID Sweden har rätt att justera priser, påföra extra kostnader, göra ändringar i produktsortimentet och relaterad information utan föregående meddelande. Syftet med de produktbilder och informationstexter som tillhandahålls av ASTRID Sweden är att ge en så korrekt och verklighetstrogen bild som möjligt av produkterna. Vi strävar efter att allt innehåll som visas på denna webbplats ska vara korrekt, men likväl kan fel förekomma. ASTRID Sweden kan inte garantera att alla produktbilder återspeglar produkternas verkliga utseende och därför ska alla produktbilder betraktas som illustrationer. Vänligen notera att produktbilderna kan variera beroende på datorns färginställningar.

leveranser och avbeställningar

ASTRID Sweden levererar sina produkter enbart inom Sverige. Leveranser görs i samarbete med DHL. Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-3 dagar beroende på var i landet du bor. Du har rätt att avbeställa en order om den ej har skickats. Om du upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. I det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från oss. Om en produkt inte längre säljs har ASTRID Sweden rätten att avbryta köpet och göra en återbetalning. Vi underrättar kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till ASTRID Sweden åläggs kunden.

Skulle ett paket tappas bort under leverans till mottagaren alternativt att kunden skrivit fel adress kommer en ersättningsprodukt att skickas ut om så önskas av kund. Om ett ersättningspaket också försvinner eller inte kommer fram under leverans måste minst ett av de paket som skickats komma i retur till ASTRID Sweden innan en återbetalning genomförs.

kundklagomål

Det är viktigt att du som kund noga undersöker produkten när du tagit emot den. Om din produkt skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av produkten upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom två månader.

Eventuella klagomål ska göras till ASTRID Swedens kundtjänst support@astridsweden.com.  Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi till dig inom kort.

Felaktiga produkter som återlämnas till ASTRID Sweden ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer ASTRID Sweden att returnera produkten till kunden. ASTRID Sweden kommer i samband med detta ta ut en avgift på 100 SEK i hanteringskostnad. Om en produkt ska bytas ut så görs detta mot en produkt av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och ASTRID Sweden och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr.

ansvar

ASTRID Swedens ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.astridsweden.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. ASTRID Sweden har inget ansvar för indirekta förluster.

Force majeure

ASTRID Sweden ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom ASTRID Swedens kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att ASTRID Sweden eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

användargenererat innehåll

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. ASTRID Sweden tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundtjänst.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir ASTRID Swedens egendom tills full betalning är erlagd.

tillämplig lag och juristiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då ASTRID Sweden självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

KLAUSUlers giltighet

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

innehavare av rättigheter

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.astridsweden.com, som tillhör ASTRID Sweden får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av ASTRID Sweden. All användning av www.astridsweden.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av ASTRID Sweden.

Denna webbsida ägs exklusivt av ASTRID Sweden. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet ASTRID Sweden.

ändringar

ASTRID Sweden förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att ASTRID Sweden har informerat dig om ändringarna. ASTRID Sweden rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

bolagsinformation

Astrid Sweden AB
Tre Liljor 1
113 44 Stockholm
Sverige

Kontaktuppgifter: ASTRID Swedens kundtjänst
Email: support@astridsweden.com